Vesti iz sveta mode

Veštačka inteligencija u modnoj industriji

Priče o robotizaciji, primeni veštačke inteligenicje u različitim industrijama su zanimljive, ali izazivaju bojazan da će računari i roboti zameniti ljude. Da li je baš tako? Da li će zameniti ili samo pomoći da efikasnije obavljaju posao? Mnogi trenutnu situaciju porede sa početkom industrijske revolucije u osamnaestom veku.

Da bismo odagnali sumnje, razmotrićemo neke primere upotrebe veštačke indeligencije (AI- artifical intelligence) u tekstilnoj industriji.

Marketing

Sa marketinškim alatima zasnovanim na veštačkoj inteligenciji, preduzeća mogu analizirati podatke kako bi odredila najbolje marketinške strategije, ciljali prave kupce i optimizovali uticaj svog oglašavanja. Ovo štedi vreme i novac, a pomaže i preduzećima da identifikuju nova tržišta.

Dakle, AI menja način na koji proizvođači plasiraju konfekciju. To znači da mogu doći do novih kupaca za koje možda ranije nisu bili vidljivi i ostvariti veću prodaju.

Način na koji se generalno radi marketing se odavno transformiše u svim industrijama, te je potrebno prilagoditi se.

Planiranje proizvodnje

AI algoritmi se mogu trenirati da predvide trendove i analiziraju naklonost kupaca. Na osnovu rezultata, modna industrija može da planira prozvodnju odevnih predmeta za koje je veća verovatnoća da će biti popularni na ciljnom tržištu. Time će i smanjiti rizik pogrešnog ulaganja.

Upravljanje prodajnim lancima

Jedan od najvećih uticaja veštačke inteligencije na modnu industriju je u oblasti upravljanja prodajnim lancima. AI najviše pomaže u upravljanju zalihama i to čini na osnovu prikupljenog iskustva dosadašnje prodaje i predviđanju potreba. Na ovaj način doprinosi optimizaciji distribucije, smanjenju troškova kao i otpada.

U protklih desetak godina U protklih desetak godina AI se najviše primenjuje upravo u marketingu, planiranju proizvodnje i upravljanju prodajnim lancima, ali takođe i u drugim oblastima. Iskustvo u ovom periodu pokazuje da zaposleni nisu ugroženi, ali se način njihovog rada transformiše i u većini slučajeva postaje lakši kada savladaju nove veštine.

Uskoro ćemo pisati o AI u modnom dizajnu.

Ilustracije u ovom tekstu smo generisali korišćenjem AI.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *