Blog

Nauka podržava kreativnu industriju

Koji faktori utiču na to da li će kupac doneti odluku da kupi nešto od lokalnog proizvođača, od manje poznatog brenda iz regiona ili od velikog i poznatog brenda?

Način da se dobiju kvalitetni odgovori na postavljena pitanja je planiranje, realizacija i obrada dobro osmišljene ankete. Redosled tema u anketi i redosled ponuđenih odgovora mogu značajno uticati na tačnost i pouzdanost prikupljenih podataka. Priprema ankete počinje definisanjem skupa osnovnih informacija koje treba prikupiti i određivanjem šta je sve potrebno radi kvalitetne analize. Zatim se pristupa pripremi strukture, to jest određivanju rasporeda tematskih oblasti i podoblasti u anketi. Postavljaju se samo ona pitanja koja su u skladu sa definisanim ciljem ankete.

U fazi planiranja se uvek razmišlja o tome na koji će se način analizirati podaci koje treba prikupiti, odnosno koji će se matematički model primeniti za obradu podataka.

Naša naučnica Dejana Nikolić je u okviru doktorske disertacije na kojoj radi, sprovela ovakvo istraživanje za filmsku industriju. Sada sprovodi istraživanje za modnu industriju, a sve to sa ciljem da pruži marketinšku podršku kreativnim industrijama na našim prostorima.

Doprinos njenom istraživanju dajemo popunjavanjem ankete koja je u potpunosti anonimna i dostupna na LINKU, pa te ovom prilikom pozivamo da odgovoriš na postavljena pitanja koja će te možda i navesti da razmisliš o svojim navikama kojih često uopšte nismo svesni.

Kada istraživanje bude završeno, deo rezulatata će bidi objavljen u jednom od budućih tekstova na blogu Modne Kapsule kao i blog kutku Original Magazina.


Fotografija je preuzeta sa pixabay.com.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *